Súbory cookie

  • Súbory "cookies" sú malé textové súbory vytvorené webovou stránkou na počítači uživateľa. Rozdeľujú sa na dočasné cookies a trvalé cookies.
  • Dočasné cookies slúžia na komunikáciu webservera a prehliadača. V textovom súbore môžu byť uložené informácie o prihlásení, stave nákupného košíka a pod. Po zavorení webového prehliadača tento súbor zaniká.
  • Trvalé cookies by mali slúžiť na zabezpečenie vyššieho komfortu užívateľa. Môžu uchovávať v sebe predvolené nastavenia webových stránok naposledy použitých na danej webovej lokalite. V textovom súbore môžu byť uložené informácie o nastavení jazyka, veľkostí písma, prípadne ostatných prispôsobeniach webstránok. Po zatvorení prehliadača tieto súbory v počítači naďalej zostávajú.
  • Súbory cookie iných domén pochádzajú z reklám na zobrazenej webovej lokalite (napríklad automaticky otváraných okien alebo reklamných nadpisov). Webové lokality ich môžu využiť na sledovanie používania webu pre marketingové účely.
  • Cookies sa dajú blokovať hromadne pre všetky webové lokality alebo zvlášť pre konkrétnu webovú lokalitu. Takisto sa dajú odstrániť. Spôsoby blokovania alebo odstránenia cookies je individuálny pre každý webový prehliadač zvlášť.